08
lipca 2020
Informacje Prasowe

ANWIL na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dodano: 04.06.2019
ANWIL na rzecz zrównoważonego rozwoju

ANWIL został sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uroczystość przystąpienia do grona firm oraz instytucji, które upatrują w celach zrównoważonego rozwoju szansy na wykreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej opartej na zasadach transparentności nastąpiła podczas drugiej edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030.

Forum odbyło się 31 maja 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest integracja podmiotów, które poprzez swoje działania przyczyniają się do wypełniania zadań zdefiniowanych w Agendzie 2030 oraz stworzenie platformy ułatwiającej wymianę dobrych praktyk w tym zakresie.

W tym roku do sygnatariuszy dokumentów dołączył ANWIL, którego stałym elementem strategii jest zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

- Naszym nadrzędnym celem jest utrzymywanie równowagi pomiędzy efektywnością biznesową naszej spółki a interesem społecznym, dlatego zobowiązania, jakie na siebie nałożyliśmy – zarówno wobec otoczenia społecznego, jak i środowiskowego –  daleko wykraczają poza generowanie wyników finansowych. Jesteśmy dumni z prowadzonych przez nas działań, więc oczywistym była dla nas decyzja o przystąpieniu do Partnerstwa – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Przykładem realizacji przez włocławską spółkę z Grupy ORLEN Agendy 2030 jest jej udział w programie Product Stewardship – w Polsce znanym pod nazwą Opieka nad Produktem.

Zobowiązuje on producentów nawozów mineralnych do podejmowania szeregu działań, będących gwarancją tego, że ich produkty oraz wszelkie surowce niezbędne do ich wytwarzania są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób bezpieczny dla człowieka oraz środowiska naturalnego.

Przynależność ANWILU do programu Product Stewardship wpisuje się w realizacje 12. celu Agendy 2030 określonego jako Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Dotyczą one pięciu głównych zagadnień, określonych jako ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace) oraz partnerstwo (ang. partnership). Cele obejmują szeroki zakres wyzwań takich jak m.in. walka z ubóstwem, głodem, czy zmianami klimatu.